kirvis


kirvis
axe

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • kirvis — kir̃vis sm. (2) 1. SD336, R, K įrankis kam kirsti, tašyti: Verkia liepa žalia, kai kirvis į širdį jai kerta K.Kors. Kaimynas buvo kirvio atėjęs J.Jabl. Kad dėjo su kirviu, ėjo lig pentės į medį Šts. Negaląstas kirvis nekerta LTR. Aš nuėjau pas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kirvis — kir̃vis dkt. Laivi̇̀nis kovõs kir̃vis (istor.) …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • kaplys — 1 kaplỹs sm. (4), kãplis (2) ž. 1. R50, MŽ67, Lex12, N, K, Jn, Š, Kos114, Gmž, M atšipęs, atmuštais ašmenimis kirvis: Su kapliù kapok kaulus, mėsą sušalusią, o su kopla molį J. Su tokiu kapliù medžio neparkirsi Užv. Su tokiu kapliu tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apykirvis — sm. (1) prastas kirvis: Koks čia kirvis – lyg apykirvis Dglš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kotas — 1 kotas sm. (3) K, (1) NdŽ 1. ant ko kas užmauta, ant ko kas laikosi; įrankio dalis, už kurios paimama su ranka, rankena: Kirvis smunka nuo koto J. Skeltais kotais grėbliai vadinas išilgpjūviai Krkl. Ir nulūžo grėblelis, naujo grėblio kotelis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atmušti atmuša atmušė — atmùšti, àtmuša, àtmušė 1. tr. SD208, KI25 sulaikyti, atremti puolimą, smūgį: Atmušim visus puolimus rš. Jis jų kardus atmušė ir jiem abiem galvas nukirto BsPIII182. Atmušk jų strėlas degančias, mus nužudyti geidžiančias Mž54. | prk.: Ineini… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atkirsti — 1 atkir̃sti, àtkerta, atkir̃to 1. tr. kertant pašalinti ką, atskirti dalį nuo visumos: Prišalusįjį ledą nuo valties atkir̃sti K. Į darbą, į darbą, lig kolei mirtis jaunos neatkirto galvos! Mair. Atkir̃sk galą karties, bus trumpesnė Dglš. Reiks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atšokti — K 1. intr. SD1108, SD216,385, Q652, R, R419, MŽ, Sut, N, M, LL122, L, Š, Rtr, NdŽ, KŽ, Slm, Krtn atlikti šuolį į šoną ar atgal, šokant atsitraukti: Kai nudegiau pirštą, tuoj atšokau in šalį Dg. Ko čia atšokai kaip nuo ugnies? Ktk. Duoda i tam par …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • bardišius — bardìšius (l. bardysz, rus. бepдыш) sm. (2) 1. SD141 kirvis su ilgu kotu (karo ginklas): Senovėj gelžies nežinojo, todėl kirviai, bardišiai, kalavijai akmenies ar uolos buvo S.Dauk. ║ KI68 durtuvas. 2. atšipęs koks įrankis (kirvis, peilis,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • barta — 2 ×barta (vok. Barte) sf. (1) Dr, Pln, Vvr, Vž, bartà (4) Slnt su plačiais ir riestais ašmenimis kirvis: Barta mietams tašyti yra geriau kaip kitas kirvis Rt. Paduok bartẽlę (kirvuką), eisim į mišką malkų Užp …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • bindokas — ×bindõkas (vok. Bindaxt) sm. (2) 1. R, [K], Pns, Šts dailidžių kirvis rąstams tašyti, skliutas: Ir kaip koks smarkus bindõkas skeldavo kaulus K.Donel. ║ kaplys: Paskerdėm kiaulę, o bindõko neturim, tai su kuo sukaposim kaulus? Pc. 2. vedega,… …   Dictionary of the Lithuanian Language